Matthijs Snepvangers

Disclaimer

Deze website, https://matthijssneppie.nl/, inclusief alle inhoud, informatie en materialen die hierop beschikbaar zijn gesteld, wordt u aangeboden onder de volgende voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

  1. Geen juridisch advies: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website vormt geen juridisch advies en mag niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde juridische professional voor advies over uw specifieke situatie.
  2. Geen garantie: Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig en up-to-date is, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wijzen alle aansprakelijkheid af voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover toegestaan door de wet.
  3. Externe links: Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud, aard, beschikbaarheid en privacypraktijken van deze externe websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke websites. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring van de standpunten die op die website worden uiteengezet.
  4. Gebruik van kunstmatige intelligentie: Let op dat de eigenaar van deze website, Matthijs Snepvangers, verklaart dat hij bij zijn werk voor Omroep West geen kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt en dat al zijn artikelen voor andere media ook zonder het gebruik van AI zijn geschreven. Informatie die op deze website wordt verstrekt over kunstmatige intelligentie is puur ter educatieve en informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als het feitelijke gebruik van AI bij genoemde werkzaamheden.
  5. Intellectuele eigendom: Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en materialen op deze website het eigendom van Matthijs Snepvangers. U mag geen enkel materiaal van deze website reproduceren, wijzigen, distribueren, herdistribueren, publiceren, verkopen, overdragen, in licentie geven, afgeleide werken maken of op enige andere wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matthijs Snepvangers.
  6. Wijzigingen: Matthijs Snepvangers behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken deze disclaimer aan te passen of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de meest recente versie van deze disclaimer te raadplegen.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze disclaimer volledig begrijpt en ermee akkoord gaat. Als u het niet eens bent met enig aspect van deze disclaimer, dient u geen gebruik te maken van deze website.

Laatst bijgewerkt: 15-06-2023

Mobiele versie afsluiten