Skip to main content

Zoektocht naar De Ooievaars

Boeken, krantenartikelen en foto’s ben ik tegengekomen in een zoektocht rondom de Ooievaars die al een paar jaar duurt. De Haagse voetbalvereniging bestond tussen 1911 en 1941 en na een doorstart in 1945 hield de club het uit tot 1986. Dat die twee oorlogsjaren een bestaanspauze inlasten bij De Ooievaars is niet verwonderlijk. De in 1911 opgerichte club was alleen toegankelijk voor joden. Dat bleef zo tot Hitler en zijn trawanten er in de zomer van 1941 een einde aan maakten. Joden konden vanaf dat moment niet meer in teamverband voetballen.

Drieënhalf jaar heb ik gewoond in de buurt waar de meeste leden van De Ooievaars vandaan kwamen. Tegenwoordig staat de wijk bekend als Chinatown, vroeger was het de joodse wijk van Den Haag. Vanuit mijn woonkamer keek ik uit over de Wagenstraat. De centrale as van de wijk. Daaromheen lagen tachtig jaar geleden kleine steegjes waar armoede, overleven en vriendschap de boventoon voerden.

Antisemitisme

Met De Ooievaars als basis, wil ik kijken hoe het leven op en rond het voetbalveld eraan toeging in de eerste helft van de twintigste eeuw. In de verzamelde informatie die ik tot nu toe heb, zie je een spiegeling van de tijd. Denk hierbij aan antisemitisme, verzuiling, zionisme en klassenstrijd. De ene week zal ik verhaal schrijven over hoe De Ooievaars te maken kreeg met antisemitisme. Een maand later kan het gaan over monumenten die het oorlogsverleden van Chinatown tonen.

Door het schrijven van verhalen probeer ik informatie te verzamelen over De Ooievaars. Een anekdote optekenen of foto plaatsen noopt tot een actieve zoektocht waarbij ik nieuwe bronnen aan zal boren. Uiteindelijk hoop ik alle gegevens om te zetten in een groot verhaal of wellicht een boek. Daarnaast wil ik met het actief onder de aandacht brengen van De Ooievaars, kijken of er mensen zijn die privé nog informatie hebben over de club. Daar wil ik alvast de disclaimer aan toevoegen. Ik ben vooral op zoek naar artikelen, boeken, foto’s en wat dan ook over De Ooievaars en joodse wijk van voor de Tweede Wereldoorlog.

    Reageren?

    Vul het formulier in:

    Bedrag € -